Vergoedingen - TP Santé

Vergoedingen

Vergoedingen

Coaching advies door de gewichtsconsulent wordt nog steeds vergoed in 2017/18. Een bijkomend voordeel is dat het eigen risico niet eerst opgebruikt hoeft te worden, maar dat direct aanspraak gemaakt kan worden op de aanvullende verzekering. De gewichtsconsulenten vergoeding gaat vaak uit een ander “potje” dan van de diëtiste wat ook een voordeel voor de cliënten kan betekenen. Consulten voor cliënten worden ook in 2017/18 vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Een duidelijk overzicht is te vinden op de site van onze beroepsvereniging: Vergoedingen. https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering.

 

 

Let op:

  • Iedere zorgverzekeraar vergoedt tot een bepaald maximum! Indien u dit bereikt hebt, wordt er geen vergoeding meer gegeven;
  • Indien men een collectieve verzekering heeft afgesloten, gelden andere voorwaarden en vergoedingen!
    De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten blijft zich hard maken voor de vergoedingen door de verzekeraars. Daarom kan het mogelijk zijn dat uw zorgverzekeraar hier nog niet genoemd staat, maar dat zij wel (gedeeltelijke) vergoedingen verstrekken. Raadpleeg uw polis hiervoor of neem contact op met uw zorgverzekeraar.