Thea Peeters

Hallo, mijn naam is Thea Peeters en ik stel me graag even aan u voor: bij Pinkpop liep ik mijn man John tegen het lijf. Samen hebben we twee zonen en twee honden. Voordat het zover is gekomen hebben wij een tijdje in de voormalige DDR gewoond. Ik was hier manager van een groot hotel in Meiningen. Ook brachten wij samen een mooie tijd door in Noord-Frankrijk, bij Arras. Hier heb ik de Franse keuken leren waarderen.

Eenmaal terug in Beesel kreeg het idee om een cateringbedrijf te starten. Een cateringbedrijf dat andere normen en waarden uitstraalt dan men tot nu toe gewend was. Dit originele idee bezorgde mij een nominatie voor de Limburgse innovatieprijs. Net toen mijn culinaire creaties op het punt stonden een breed publiek te bereiken werd de kennis van John,op het gebied van champignonteelt, in Engeland gevraagd. Zo vestigden wij ons in het mooie zuiden, van het links rijdende, eiland. Door mijn kennis van de Europese keuken en het beheersen van moderne talen was het niet moeilijk om een baan in een hotel te krijgen.

Na het Engels avontuur kwamen wij terug in Beesel. Toen ik weer in rustig vaarwater zat, kon ik gaan nadenken over hoe ik al mijn opgedane ervaring en kennis in praktijk zou kunnen brengen. Ik merkte snel dat hardlopen goed is voor mijn overtollige kilo’s. Hierdoor kreeg ik het idee om als Gewichtsconsulente aan de slag te gaan.

Eigen praktijk

Na een pittige cursus, die ik met succes afrondde, heb ik in 2011 voor de tweede keer een eigen praktijk geopend. Mijn professionele keuken, waarin ik voorheen een creatieve catering had, was nog prima intact. Dus waarom mensen coachen voor hun gewicht niet combineren met workshops! Cliënten, maar ook andere geïnteresseerden kan ik laten zien, en zelf laten ervaren, wat gezond koken betekent. Bovendien wijs ik ze waar je op moet letten bij het boodschappen doen, hoe voedsel het best bewaard kan worden enzovoorts. Ik liet artsen, diëtisten en scholen weten waar ik voor stond en merkte al snel dat men hiervoor in was.

Opleidingen

Andere ideeën dringen zich op maar allereerst volgde ik nog de opleidingen: stresscounsellor en mental coach, waar luisteren voorop staat. Hierbij wordt het gedoseerde en de invulling van concepten aan de orde gesteld. In juni 2013 heb ik de 3 jarige HBO opleiding; vitaliteitscoach succesvol afgerond. Hierna volgde ik nog de specialisaties: kind en voeding, voeding en overgang, diabetes type 2 ommekeerbaar en hoop dit jaar voeding voor ouderen af te ronden. De komende twee jaar studeer ik verder op orthomoleculair voedingsgebied waar ik het eerste gedeelte voedingsadviseur en medische basiskennis al heb afgerond.

Santé

Door het verbreden van mijn kennis en de verhuizing privé ben ik sinds 1 mei 2019 werkzaam in het pand aan de Kazernestraat 12. Waar het mogelijk is om samen met diverse disciplines jou naar een gezonde leefstijl toe te helpen .

Uit mijn Franse tijd vertaalde ik de term gezondheid naar Santé. Graag maak ik met u kennis om samen te proosten op uw gezondheid met een klinkend “Santé”!

Natuurgeneeskundig therapeut

Sinds 1 juni 2019 ben ik natuurgeneeskundig therapeut. Ik kan u dan ook met trots vertellen dat mijn praktijk geaccrediteerd is bij de BATC met nummer BR-02945. Mijn diensten vallen onder “alternatieve geneeswijze”. Alle informatie over vergoedingen van alle zorgverzekeraars vind je terug in de vergoedingenlijst. Bij twijfel kun je navraag doen bij je zorgverzekeraar. Stel daar de vraag of de diensten/consulten van TP Santé Thea Peeters met registratienummer 02945, geregistreerd bij het BATC, vergoed worden.

De vijf natuurgerichte principes van het BATC

Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes van het BATC. De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat de therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode kunnen pas worden vastgesteld als de vijf principes zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteits-rangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons aura veld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

3. Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

4. Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

5. Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Is je belangstelling gewekt? Wil je meer informatie of een afspraak? Indien je een bericht achterlaat via het contactformulier neem ik zo snel mogelijk contact met je op.